Новини

Популяризація проєкту на ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ» (ІХ школа методичного досвіду). На конференції висвітлювались особливості реалізації проєкту ЕРАЗМУС+ (МОДУЛЬ JEAN MONNET) PEGEU – 101085248 – ERASMUS-JMO-2022-MODULE «Preschool education in a green environment: the synergy of European practices and Ukrainian traditions». Зокрема, учасникам конференції були презентований досвід країн Європи у використанні мистецтва в роботі з дітьми та прийоми роботи зі здобувачами вищої освіти ВДПУ в контексті факультативної дисципліни.