Наш проєкт

PEGEU 101085248 Erasmus+ Jean Monnet Module детальніше у Facebook

Соціальні проблеми завжди тісно пов’язані зі станом навколишнього середовища, тому країнами Європи взято курс на підтримку зеленого переходу в освіті та навчанні та через них (green transitions in and through education and training). Для цього необхідно формувати відповідну екологічну свідомість підростаючого покоління, також створювати належні  умови, які дозволять ефективно підготувати педагогів до забезпечення цього процесу. Природа є засобом всебічного розвитку дитини, її здібностей і талантів. Для дошкільника вона є живою лабораторію, де можна спостерігати, досліджувати, експе-риментувати, розвивати креативність. У природі можна успішно оволодівати знаннями,  формувати вміння та навички ощадливого користування природними ресурсами, їх збереження і примноження. Ігри, рухова активність під відкритим небом сприяє загартуванню дитини, зміцненню її здоров’я. Краса природи надихає дитину до художньо-творчої, музич- ної, тетаралізованої діяльності. Головною метою проєкту «Дошкільна освіта в умовах зеленого середовища: синергія європейських практик і українських традицій» є підвищення компетентності педагогів, теоретична та практична підготовка студентів до організації роботи з дітьми дошкільного віку в умовах зеленого середовища в поєднанні кращого досвіду Європи та українських традицій. В проєкті зелене середовища розглядається як здорове безпечне середовище в природних умовах з метою забезпечення добробуту дітей дошкільного віку, психологічного й емоційного благополуччя  (natural toxic-free environment), розвитку здібностей і обдарувань. За основу проєкту взятий досвід країн Європи з організації дошкільної освіти в умовах лісу («лісові садочки»). Основою є міждисциплінарні навчальні курси для студентів  “Концептуальні засади створення відкритого освітнього середовища в країнах ЄС”, “Розвиток здібностей, обдарованості і таланту дітей в умовах лісової школи: від ЄС до UA”, “Рухова активність та здоров’язбереження на свіжому повітрі: європейський вимір”. “Екологічний розвиток дошкільників у природному середовищі: європейський підхід”; “Європейські практики розвитку креативності дошкільників”. Будуть створені нові можливості для підвищення професійної майстерності студентів, викладачів ЗВО, вихователів закладів дошкільної освіти, батьків, людей похилого віку в формальній і неформальній освіті. Будуть налагоджені зв’язки з громадськими організаціями, міськими та обласними кабінетами освіти з проблеми організації освіти дошкільників у природі. Проєкт сприятиме популяризації ідеї природовідповідної освіти та виховання, підвищенню екологічної свідомості цільових груп як мультиплікаторів європейського досвіду; поширенню методичних євроінтеграційних форм, методів, прийомів, європейських підходів до роботи з дошкільниками в природних умовах.